MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovenia
Digitalni V/I moduli se uporabljajo kot vmesnik med različnimi procesi in krmilnikom. Priključne sponke z visoko gostoto (do 64 točk) omogočajo prostorsko varčno zasnovo znotraj krmilne omare in obenem zmanjšujejo stroške namestitve.
Uporablja se za povezavo digitalnih signalov s CPE moduli krmilnega sistema.
Sprejema izhodne signale iz CPE modula in oddaja signale zunanjim napravam.
Modul s kombiniranimi vhodnimi in izhodnimi funkcijami.