MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovenia
Ta modul se uporablja za zagotavljanje električne energije modulu CPE, V/I modulom in drugim modulom na osnovni enoti.
Na voljo sta dve različici, ki ponujata različne vrednosti vhodne/izhodne napetosti in izhodnega toka.