MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovenia

Mitsubishi Electric Europe B.V. je zavezan k upoštevanju vseh ustreznih standardov kakovosti in normativov ter direktiv Evropske unije in načel uredbe REACH. Proizvodnja okolju prijaznih in visokokakovostnih izdelkov je temeljni cilj družbe.

ES izjava o skladnosti (EC Declaration of Conformity)

Za več informacij o certifikatih in prevoznih potrdilih se prosimo prijavite v MyMitsubishi.