MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovenia

Pogoji in določila za splošno uporabo spletnega mesta in dodatnih storitev

Podjetje Mitsubishi Electric Europe B.V., Mitsubishi-Electric-Platz 1, 40882 Ratingen, Nemčija (v nadaljnem besedilu: „Mitsubishi Electric Factory Automation Europe”), nudi v uporabo naslednjo spletno stran si3a.mitsubishielectric/fa (v nadaljnem besedilu: „spletna stran”). Spletna stran se nanaša na podjetje Mitsubishi Electric Factory Automation (poimenovano tudi „Factory Automation” ali „FA”) za območja Evrope, Srednjega Vzhoda in Afrike (v nadaljnem besedilu: “EMEA”). Spletna stran Vam nudi določene vsebine in storitve (v nadaljnem besedilu: „vsebina“ ali „storitev“) kot tudi možnost uporabe (v primeru) razdelka MyMitsubishi ali naročanja na glasila (»Mitsubishi Electric Newsletter«), ki jih pošiljajo Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA in/ali pridružena evropska podjetja (»Mitsubishi Electric Europe«) (v nadaljnjem besedilu »Dodatne storitve«).

Z obiskom spletnega mesta (in v primeru) dodatnih storitev, se strinjate s temi pogoji in določili.

1. Uporaba teh pogojev in določil
Uporabo spletnega mesta in (v primeru) dodatnih storitev s strani uporabnika urejajo izključno te pogoji in določila. Zlasti ne sprejemamo nobenih drugih pogojev in določil.

2. Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA storitve

Spletno mesto je prostovoljna storitev Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA in je brezplačna. Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA bo uporabniku zagotovil vsebino po lastni presoji Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA. Zlasti Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA lahko občasno spremeni (zmanjša ali spremeni) vsebino ali kadar koli (tudi začasno) prekine zagotavljanje določene vsebine, dodatnih storitev ali spletnega mesta za katerega koli ali vse uporabnike brez predhodnega obvestila ali razloga. Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA ima pravico do uporabe tretjih oseb ali uporabe storitev tretjih oseb za izvajanje storitev za zagotavljanje spletnega mesta.
Hiperpovezave do vsebine, ki je na voljo na spletnih mestih tretjih oseb, so lahko vključene pod spletnim mestom. Ne moremo nadzorovati vsebine, ki jo lahko najdete pod takšnimi hiperpovezavami, ki niso del naše storitve.

3. Uporaba spletne strani, dodatnih storitev ter vsebine in pravice uporabe

Uporaba spletnega mesta in (v primeru) dodatnih storitev je dovoljena izključno za zakonite dejavnosti. Uporabnik ne sme uporabljati nobene vsebine na način, ki bi lahko povzročil škodo podjetju Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA ali podjetjem, povezanim (v nadaljevanju povezana podjetja) z Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA, v skladu s členom 15 in sledečim Zakonom o javnih delniških družbah. Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA daje uporabniku neizključno in neprenosljivo pravico do osebne uporabe vsebine in omejeno na njeno interno poslovno uporabo v zvezi z (potencialnimi) nakupi pri povezanih podjetjih. Vendar pa uporabnik ne sme kopirati ali spreminjati vsebine, razen če je to potrebno za uporabo vsebine na pogodbeno predviden način. Uporabnik vsebine ne sme distribuirati, dajati na voljo javnosti, jo prodajati, dajati v zakup ali najem. Če pravice uporabe uporabniku niso izrecno podeljene, Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA izrecno obdrži vse takšne pravice.
Uporabnik mora Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA in/ali njegovim povezanim podjetjem povrniti kakršno koli škodo, ki jo utrpijo Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA in/ali njena povezana podjetja zaradi uporabe spletnega mesta in/ali vsebine v nasprotju s temi določili in pogoji.

4. Skladnost s predpisi o nadzoru izvoza

Uporabnik mora upoštevati vse veljavne nacionalne in mednarodne predpise o nadzoru izvoza in ponovnega izvoza (npr. v zvezi s prenesenimi materiali). Pred kakršnim koli prenosom ali transportom ustreznega materiala mora uporabnik zlasti preveriti in z ustreznimi ukrepi zagotoviti, da ne pride do kršitve embarga, ki ga uvedejo Evropska unija, Združene države Amerike in/ali Združeni narodi. Uporabnik na ustrezno zahtevo Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA zagotovi vse pomembne informacije v zvezi z morebitno kršitvijo predpisov o nadzoru izvoza, ki se ocenjuje v zvezi z dejavnostmi uporabnika (npr. s strani pristojnih organov ali s strani Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA).

5. Garancija in omejitev odgovornosti

Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA je v celoti odgovoren za naklepni namen, v primeru hude malomarnosti, v primeru goljufivega prikrivanja napake (arglistiges Verschweigen eines Mangels) in za zahtevke v zvezi z nemškim zakonom o odgovornosti za izdelke (Produkthaftungsgesetz). Vsaka druga odgovornost Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA in morebitni garancijski zahtevki uporabnika so izključeni. Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA ne zagotavlja nobenih garancij. Ta omejitev odgovornosti velja tudi za zaposlene, zastopnike in pomožne zastopnike podjetja Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA.

6. Dodatne storitve

6.1 Portal MyMitsubishi

  a) Registracija
  Za uporabo portala MyMitsubishi je potrebna registracija uporabnika. Registrirajo se lahko le osebe, starejše od 18 let. Uporabnik mora registracijski obrazec na spletnem mestu izpolniti z verodostojnimi podatki. Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA ima pravico uporabnika izključiti iz uporabe portala MyMitsubishi, zlasti če je uporabnik navedel napačne podatke. Uporabnik s tem potrjuje, da mu je dovoljeno izpolnjevati ustrezne podatke, če gre za podatke o tretjih osebah. Uporabnik svojih prijavnih podatkov ne sme posredovati tretjim osebam in mora občasno spremeniti svoje geslo, ko se to zahteva. Za podrobnosti v zvezi z varstvom podatkov si oglejte informacije o varstvu podatkov, ki so na voljo v razdelku Informacije o varstvu podatkov.

  b) Soglasje za prejemanje informacij o posodobitvah za preneseno gradivo in dodatnih informacij o varstvu podatkov
  Uporabnik se strinja, da Mitsubishi Electric EMEA uporablja kontaktne podatke, posredovane družbi Mitsubishi Electric Europe, v zvezi z registracijo na portal MyMitsubishi, zlasti ime in e-poštni naslov, z namenom prejemanja informacij o vseh posodobitvah gradiva, ki ga je uporabnik (i) prenesel s spletnega mesta si.mitsubishielectric.com/fa/mymitsubishi, (ii) uvrstil na osebni seznam prenosov (tukaj: »Seznam prenosov«) in (iii) označil za prejemanje takšnih informacij o posodobitvi z aktiviranjem ustreznega polja, dodeljenega ustreznemu dokumentu. Uporabnik se s tem tudi strinja, da Mitsubishi Electric Europe za te namene shranjuje in uporablja seznam prenosov. V zvezi s prenosi se uporabnik zaveda, da lahko dodatne informacije najde v informacijah o varstvu podatkov, ki so na voljo pod rubriko Informacije o varstvu podatkov.
  Uporabnik je seznanjen in se strinja, da bo prejel e-pošto, na katero je treba odgovoriti v skladu z opisom v e-pošti, preden od Mitsubishi Electric Europe prejme kakršne koli posodobitve.
  Uporabnik je seznanjen, da bo Mitsubishi Electric Europe to soglasje shranil. Uporabnik lahko kadar koli dostopa do tega soglasja v skladu s Splošnimi pogoji. Uporabnik je seznanjen, da lahko kadar koli prekliče to soglasje z učinkom preklica
  - s posredovanjem ustreznih informacij družbi Mitsubishi Electric Europe BV, Ratingen, Nemčija, ali njeni pooblaščeni osebi za varstvo podatkov; kontaktni podatki so na voljo pod rubriko »Obrazec za poizvedbo o osebnih podatkih«; oziroma
  - prek spletnega mesta MyMitsubishi tako, da (i) preprosto izbriše seznam prenosov, ali (ii) – omejeno na ustrezne dokumente – izbriše zadevni dokument s seznama prenosov, ali (iii) – samo z učinkom za pošiljanje informacij o posodobitvah za določen dokument – deaktivira ustrezno polje, dodeljeno ustreznemu dokumentu, ali (iv) izbriše račun MyMitsubishi.

  Uporabnik se zaveda, da v primeru preklica Mitsubishi Electric Europe ne bo več posredoval nobenih informacij o posodobitvah.

  c) Spremembe splošnih pogojev za uporabo portala MyMitsubishi
  Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA lahko občasno spremeni te splošne pogoje ali posebne pogoje, ki veljajo za določene vsebine in v zvezi z varstvom podatkov. Uporabnik bo med postopkom prijave prejel ustrezno obvestilo in mora klikniti potrditveno polje, s čimer potrdi, da sprejme nove splošne pogoje. Če uporabnik ne potrdi spremenjenih splošnih pogojev, je lahko uporaba portala MyMitsubishi ali nekaterih storitev v celoti ali delno omejena.

6.2  Spletne novice Mitsubishi Electric

  Uporabniki se lahko na spletnem mestu naročijo na spletne novice Mitsubishi Electric. Uporabniki se s prijavo strinjajo, da Mitsubishi Electric Europe pošilja periodične spletne novice na e-poštni naslov, naveden med postopkom naročnine. Spletne novice Mitsubishi Electric vsebujejo zlasti zanimive informacije iz sveta Mitsubishi Electric (zlasti novice o izdelkih, študije primerov o aplikacijah, datume sejmov, podrobnosti dogodkov za stranke in posebne ponudbe). Z naročnino se uporabniki strinjajo tudi z obdelavo in uporabo e-poštnega naslova, ki je bil naveden med postopkom naročnine, za ustvarjanje in pošiljanje spletnih novic Mitsubishi Electric.

  The consent will be recorded by Mitsubishi Electric Europe. Subscribers may withdraw from this consent at any time with effect as of the withdrawal by using the Unsubscribe link provided in each e-mail newsletter or by giving respective information to Mitsubishi Mitsubishi Electric Europe bo to soglasje shranil. Naročniki lahko to soglasje kadar koli prekličejo z učinkom preklica z uporabo povezave za odjavo, ki je navedena v vsakem e-poštnem glasilu, ali s posredovanjem ustreznih informacij družbi Mitsubishi Electric Europe BV, Ratingen, Nemčija, ali njeni pooblaščeni osebi za varstvo podatkov. Kontaktni podatki so na voljo pod rubriko »Obrazec za poizvedbo o osebnih podatkih«. Naročniki bodo o tej možnosti preklica obveščeni v vsakem glasilu.
 1. Izbira prava
  Te pogoje in določila ureja izključno nemško materialno pravo, razen Konvencije ZN o pogodbah o mednarodni prodaji blaga (CISG).