MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovenia

1 Politika varovanja zasebnosti

1.1 Podjetje Mitsubishi Electric Europe B.V. je skupaj z ostalimi podjetji svoje skupine (MEU, mi/naš/naše) zavezano k varovanju zasebnosti svojih kupcev in uporabnikov (vas/vaših), ki obiskujejo naša spletna mesta (spletna mesta). Ta politika varovanja zasebnosti (politika varovanja zasebnosti) opredeljuje naše prakse za zbiranje in deljenje osebnih informacij na naših spletnih mestih; njen namen je informiranje o tem, kako spletna mesta zbirajo osebne informacije, uporabo teh osebnih informacij in načine, na katere bomo delili morebitne osebne informacije, ki nam jih boste posredovali.

1.2 Če ste naš obstoječi kupec, so nadaljnje podrobnosti o tem, kako uporabljamo vaše osebne informacije, opredeljene v vaši pogodbi z nami. Nadaljnja obvestila, ki poudarjajo nekatere vrste uporabe vaših osebnih informacij z naše strani, skupaj z možnostjo privolitve ali zavrnitve izbranih vrst uporabe, vam bodo prav tako na voljo, ko od vas pridobimo osebne informacije.

1.3 Naša spletna mesta lahko vsebujejo povezave na spletna mesta tretjih oseb. Če sledite povezavi na katero koli tovrstno spletno mesto, upoštevajte, da imajo lastne politike varovanja zasebnosti in da ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za njihove politike ali njihovo obdelavo vaših osebnih informacij. Prosimo, da preverite vsebino teh politik preden posredujete svoje osebne informacije na tovrstnih spletnih mestih tretjih oseb.

1.4 Namen te politike varovanja zasebnosti je obrazložitev naših praks varovanja zasebnosti in pokriva naslednja področja:

(a) katere osebne informacije o vas lahko zbiramo,

(b) kako lahko uporabljamo vaše osebne informacije,

(c) kako varujemo vaše osebne informacije,

(d) stik z nami in vaše pravice do preprečitve trženja ter do dostopa in popravka svojih osebnih informacij,

(e) naša politika piškotkov,

(f) kako se bodo izvajale spremembe te politike varovanja zasebnosti in politike piškotkov.

2 Informacije, ki jih lahko zbiramo o vas

2.1 Zbirali in obdelovali bomo vse ali nekatere od naslednjih osebnih informacij o vas:

(a) informacije, ki nam jih posredujete,

osebne informacije, ki nam jih posredujete, kot na primer med uporabo kontaktnega obrazca na našem spletnem mestu, vključno z imenom, e-poštnim naslovom in drugimi kontaktnimi podatki;

(b) Naša korespondenca

Če nas kontaktirate, bomo praviloma shranili vašo korespondenco;

(c) Informacije iz anketiranja

Lahko vas prosimo za izpolnitev anketnih vprašalnikov, ki jih uporabljamo za potrebe raziskav. V takih okoliščinah bomo zbrali informacije, ki nam jih posredujete v izpolnjenem anketnem vprašalniku;

(d) Uporaba spletnega mesta in komunikacije

Podrobnosti o vaših obiskih spletnih mest in informacije, zbrane prek piškotkov in ostalih tehnologij sledenja, med drugim vaš naslov IP in ime domene, različica vašega spletnega brskalnika in operacijskega sistema, podatki o prometu, lokaciji, spletni dnevniki in ostali komunikacijski podatki in viri, do katerih dostopate.

3 Uporaba vaših osebnih informacij

3.1 V tem razdelku so opredeljeni nameni, za katere uporabljamo osebne informacije, ki jih zbiramo prek svojih spletnih mest in ki skladno z našimi obveznostmi po evropski zakonodaji opredeljujejo "pravne podlage", na katere se zanašamo pri obdelavi teh informacij.

3.2 Te "pravne podlage" so opredeljene v evropski zakonodaji o varstvu podatkov, ki dovoljuje podjetjem obdelavo osebnih podatkov le, kadar je obdelava dovoljena iz naslova posebnih "pravnih podlag", ki jih zakonodaja opredeljuje (celoten opis vsake od teh podlag najdete tukaj)

3.3 Prosimo, upoštevajte, da poleg razkritij, ki smo jih navedli spodaj, lahko razkrijemo osebne informacije za namene, ki jih pojasnjujemo v tem obvestilu, ponudnikom storitev, podizvajalcem, zastopnikom, svetovalcem (npr. pravnim, finančnim, poslovnim in drugim) in podružnicam MEU, ki izvajajo aktivnosti v našem imenu, kot tudi drugim subjektom Skupine Mitsubishi Electric.

(a) Za učinkovito komunikacijo z vami in za izvajanje našega poslovanja

Za izvajanje našega poslovanja, vključno z odzivanjem na vaša vprašanja in drugo komunikacijo z vami kot tudi za izvajanje svojih obveznosti iz naslova morebitnih pogodb, sklenjenih med nami in vami;

Utemeljitev uporabe:
soglasje, legitimen interes (za potrebe pošiljanja novic o naših izdelkih in storitvah),

(b) za posredovanje trženjskih gradiv,

za posredovanje novosti in ponudb, če ste se odločili za njihovo prejemanje. Vaše informacije lahko uporabimo tudi za trženje lastnih ali izdelkov in storitev naših izbranih poslovnih partnerjev po pošti, e-pošti, SMS sporočilih, telefonu in telefaksu ter, če tako zahteva zakonodaja, vas bomo prosili za soglasje za katero koli vrsta tovrstnega trženja v času zbiranja vaših podatkov. Ponudili vam bomo možnost prekinitve naročnine ali umika privoljenja za nadaljnjo komunikacijo prek katere koli trženjske komunikacije, ki jo prejemate, lahko pa umaknete svoje privoljenje tudi prek obrazca “Splošna vprašanja o varstvu podatkov”.

Utemeljitev uporabe:

soglasje, legitimen interes (za potrebe pošiljanja novic o naših izdelkih in storitvah),

(c) za raziskovalne in razvojne namene,

za analizo vaših osebnih informacij za namene boljšega razumevanja vaših potreb v zvezi s storitvami in trženjem kot tudi potreb ostalih kupcev ter za boljše razumevanje našega poslovanja in razvoj naših izdelkov in storitev;

Utemeljitev uporabe:

legitimni interesi (ki nam dovoljujejo izboljševanje storitev)

(d) Za nadzor določenih aktivnosti

Za nadzor zahtevkov in transakcij z namenom izboljšanja kakovosti, skladnosti s postopki in za boj proti goljufijam;

Utemeljitev uporabe:

pravne obveznosti, pravni zahtevki, legitimni interes (za zagotavljanje kakovost in zakonitost naših storitev)

(e) Za vaše informiranje o spremembah

Da vas lahko obveščamo o spremembah naših storitev in izdelkov;

Utemeljitev uporabe:

legitimni interes (za vaše obveščanje o spremembah naših storitev)

(f) Za zagotavljanje relevantnosti vsebine spletnih mest

Tako lahko zagotovimo, da je vsebina naših spletnih mest predstavljena na najučinkovitejši način za vas in za vašo napravo, kar lahko vključuje posredovanje vaših podatkov poslovnim partnerjem, dobaviteljem in/ali ponudnikom storitev;

Utemeljitev uporabe:
legitimni interes (ki nam dovoljuje, da vam posredujemo vsebine in storitve na spletnih mestih)

(g) Za reorganizacijo ali spremembo našega poslovanja

V primeru, da: (i) smo predmet pogajanj za prodajo svojega poslovanja v celoti ali delno tretji osebi; (ii) smo prodani tretji osebi; ali (iii) izvajamo reorganizacijo, v okviru katere morda moramo poslati nekatere ali vse osebne informacije ustrezni tretji osebi (ali njenim svetovalcem) v okviru kakršnega koli skrbnega pregleda za potrebe analize morebitne ponudbe za prodajo ali reorganizacijo. Morda bomo tudi morali prenesti vaše osebne podatke na to reorganizirano pravno osebo ali tretjo osebo po prodaji podjetja ali reorganizaciji, ki jih bodo uporabili za iste namene, kot so določeni v tej politiki.

Utemeljitev uporabe:/strong>
legitimni interes (ki nam omogoča spremembo lastnega poslovanja)

(h) vezano na pravne ali regulatorne obveznosti

Vaše osebne podatke lahko obdelujemo za potrebe skladnosti z našimi regulatornimi zahtevami ali dialoga z regulatorjem, kar lahko vključuje razkritje vaših osebnih informacij tretjim osebam, sodiščem in/ali regulatorjem ali organom pregona, vezano na poizvedbe, pravne postopke ali preiskave teh oseb kjerkoli na svetu oziroma kadar smo v to primorani. Kadar je to dovoljeno, bomo vse tovrstne zahteve preusmerili na vas ali vas o njih obvestili preden odgovorimo, razen če bi to prejudiciralo preprečitev ali odkrivanje kaznivih dejanj.

Utemeljitev uporabe:

pravne obveznosti, pravni zahtevki, legitimni interes (za sodelovanje z organi pregona in regulatornimi organi)

4 Prenos, shranjevanje in varnost vaših osebnih informacij

Varnost prek interneta

4.1 Pri nobenem prenosu podatkov prek interneta ali spletnega mesta ni mogoče zagotoviti varnosti pred vdorom. Vendar pa vzdržujemo komercialno smiselna fizična, elektronska in proceduralna varovala za zaščito vaših osebnih informacij, skladno z zahtevami zakonodaje o varstvu podatkov.

4.2 Vse informacije, ki nam jih posredujete, so shranjene na varnih strežnikih našega podizvajalca, do njih pa je dostop omogočen v skladu z našimi varnostnimi politikami in standardi. Če smo vam dali (ali ste se sami za to odločili) geslo, ki vam omogoča dostop do določenih delov spletnih mest, ste sami odgovorni za varno hrambo tega gesla in za skladnost s katerimi koli drugimi varnostnimi postopki, o katerih vas obveščamo. Prosimo vas, da svojega gesla ne delite z nikomer.

Izvoz izven EGP

4.3 Do vaših osebnih informacij lahko dostopajo osebje ali dobavitelji, ki so jim bile informacije poslane in/ali so pri njih shranjene in ki so locirani izven države, v kateri ste vi, katere zakoni o varstvu podatkov je lahko na nižji ravni kot zakoni vaše države. V vsakršnih okoliščinah bomo varovali osebne informacije, kot je to opredeljeno v tej politiki varovanja zasebnosti.

4.4 Kadar prenašamo osebne informacije iz Evropskega gospodarskega prostora (EGP) v države izven EGP, bomo morda morali izvajati posebne dodatne ukrepe za varovanje relevantnih osebnih informacij. Določene države izven EGP so bile s strani Evropske komisije potrjene v smislu, da v praktičnem smislu zagotavljajo enakovredno zaščito kot zakonodaja o varstvu podatkov znotraj EGP, zato niso potrebna nobena dodatna varovala za izvoz osebnih podatkov v te države. V državah, ki tovrstne potrditve nimajo (oglejte si celoten seznam tukaj http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm), bomo vzpostavili pravne podlage, ki utemeljujejo tak prenos, kot so vzorčne pogodbene klavzule, ki jih je potrdila Evropska komisija, ali druge pravne podlage, ki jih dovoljujejo veljavne zakonske zahteve.

4.5 Prosimo, da nas kontaktirate prek obrazca “Splošna vprašanja o varstvu podatkov” če želite kopijo posebnih varoval, ki veljajo za izvoz vaših osebnih informacij.

Omejitve hrambe

4.6 Naša obdobja hrambe osebnih podatkov so odvisna od poslovnih potreb in pravnih zahtev. Osebne podatke hranimo toliko časa, kolikor je potrebno za namen(e) obdelave, za katero so bile informacije zbrane, in za morebitne druge dopustne povezane namene. Na primer, lahko obdržimo določene podrobnosti o transakcijah in korespondenci, dokler ne poteče rok za pritožbe iz naslova teh transakcij oziroma dokler od nas to zahteva ustrezna zakonodaja o hrambi tovrstnih podatkov. Ko osebni podatki niso več potrebni, jih bodisi nepovratno anonimiziramo (in jih lahko še naprej hranimo in uporabljamo anonimizirane informacije) ali pa podatke varno uničimo.

5 Vaše pravice & in stik z nami

Trženje

5.1 Od nas imate pravico zahtevati, da osebnih informacij ne obdelujemo za trženjske namene. Občasno vas bomo obvestili, če nameravamo uporabiti vaše informacije za določene vrste trženjskih aktivnosti ali, če nameravamo vaše informacije razkriti določenim kategorijam tretjih oseb za tovrstne namene. Svojo pravico do preprečitve tovrstne obdelave lahko uveljavljate tako, da ne obkljukate določenih polj v obrazcih, ki jih uporabljamo za zbiranje osebnih informacij. To pravico lahko kadar koli uveljavite tudi tako, da nas kontaktirate, kot je to opredeljeno v obrazcu “Splošna vprašanja o varstvu podatkov”.

Posodabljanje informacij

5.2 Uporabili bomo razumne ukrepe za zagotavljanje točnosti vaših osebnih informacij. Pri tem nam lahko pomagate tako, da nas obvestite o morebitnih spremembah vaših osebnih informacij, ki ste nam jih posredovali, kot je opredeljeno v obrazcu “Splošna vprašanja o varstvu podatkov”.

Vaše pravice

5.3 Če imate vprašanja v zvezi z našo uporabo vaših osebnih informacij, nas najprej kontaktirajte prek obrazca “Splošna vprašanja o varstvu podatkov” V določenih okoliščinah imate lahko pravico od nas zahtevati, da:

(a) vam posredujemo dodatne podrobnosti o tem, kako uporabljamo vaše informacije;

(b) vam posredujemo kopijo informacij, ki ste nam jih posredovali;

(c) popravimo morebitne netočnosti v osebnih podatkih, ki jih hranimo (glejte odstavek 5.2);

(d) izbrišemo vse osebne informacije, za katere nimamo več pravne podlage za uporabo;

(e) zahtevate umik soglasja, če obdelava temelji na soglasju, s čimer prekinete konkretno obdelavo (glejte odstavek 5.1 o trženju);

(f) ugovarjate kakršni koli obdelavi, ki temelji na legitimnem interesu, razen če naši razlogi za izvajanje te obdelave prevladajo nad vašimi pravicami do varstva podatkov; in

(g) omejite, kako uporabljamo vaše informacije v času, ko se preiskuje pritožba.

5.4 Vaše izvajanje teh pravic je predmet določenih izjem, ki varujejo javni interes (npr. preprečitev ali odkrivanje kaznivih dejanj) in naših interesov (npr. ohranjanje pravnega privilegija). Če uveljavljate katero koli od teh pravic, bomo preverili vašo upravičenost in vam v večini primerov odgovorili v največ enem mesecu.

5.5 Če vam ne ustreza naša uporaba vaših osebnih informacij ali naš odziv na uveljavljanje katere koli od teh pravic, imate pravico do pritožbe pri regulatorju.

Stik z nami

5.6 Glede na to, kje se nahajate, bo "upravljavec podatkov" za osebne informacije, ki jih obdelujemo pri nas skladno s to politiko varovanja zasebnosti, različen. Seznam, katere podružnice so upravljavci podatkov v kateri državi si lahko ogledate tukaj.

5.7 Če imate vprašanja v zvezi s to politiko, nas kontaktirajte prek obrazca “Splošna vprašanja o varstvu podatkov/span>”.

6 Politika piškotkov

6.1 Na spletnih mestih uporabljamo piškotke. Za več informacij o piškotkih glejte našo Politiko piškotkov.

7 Spremembe naše Politike varovanja zasebnosti in/ali Politike piškotkov/h3>

7.1 Vsebino spletnih mesto lahko v prihodnje občasno spremenimo, prav tako tudi način uporabe piškotkov in posledično vsebino Politike varovanja zasebnosti in Politike piškotkov. V primeru spremembe te Politike varovanja zasebnosti ali Politike piškotkov bomo prilagodili datum zadnje spremembe, spodaj. Če bo šlo za bistvene spremembe, bomo to jasno označili na naših spletnih mestih.

7.2 Politika varovanja zasebnosti je bila zadnjič spremenjena 6. 4. 2018.

Priloga

Po zakonodaji o varstvu podatkov EU mora biti uporaba osebnih informacij upravičena skladno z enim od več pravnih "podlag"; od nas se zahteva tudi, da te podlage predstavimo pri vsakokratni uporabi v tej politiki. Podlago, ki jo uporabljamo za upravičenost vsake uporabe vaših informacij navajamo v tej politiki poleg uporabe v razdelkih "Uporaba vaših osebnih informacije".

To so osnovne pravne podlage, ki upravičujejo našo uporabo vaših informacij:

Soglasje: kjer ste dali soglasje za našo uporabo vaših informacij (pred tem ste dobili obrazec za soglasje, vezano na kakršno koli tovrstno uporabo, ki ga lahko prekličete tako, da nas kontaktirate prek obrazca “Splošna vprašanja o varstvu podatkov”, spodaj.
Izvajanje pogodbe: kjer so vaše informacije nujne za sklenitev ali izvajanje naše pogodbe z vami.
Pravna obveznost: kjer moramo uporabiti vaše informacije za potrebe izpolnjevanja svojih pravnih obveznosti.
Legitimni interes: kjer uporabljamo vaše informacije za dosego legitimnih interesov in naši razlogi za njihovo uporabo odtehtajo vaše pravice do varstva podatkov.
Pravni zahtevki: kjer so vaše informacije nujne za našo obrambo, pregon ali za vložitev zahtevka proti vam, nam ali tretjim osebam.