MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovenia

Mitsubishi Electric: varna izbira

Tako avtomatizacija kot varnost sta ključnega pomena v današnjih prezaposlenih in tekmovalnih proizvodnih okoljih. Mitsubishi Electric lahko vključi avtomatizacijske in varnostne tehnologije v enoten interaktivni sistem ter tako izboljša njegovo učinkovitost in uspešnost. Integrirana rešitev bi lahko, na primer, nenehno spremljala obratovalne pogoje in funkcije strojev ter tako napovedala razvojne težave in sprožila preventivne ukrepe. Poleg tega lahko trenutni odzivi na dogodke preprečijo, da bi se manjše težave stopnjevale v večje incidente.

Krmiljenje in vizualizacija

Krmiljenje

Varnostni programirljiv krmilnik QS Safety je zasnovan za varnostno krmiljenje v skladu z mednarodnimi varnostnimi standardi EN954-1 kategorija 4, ISO13849-1 PLe in IEC61508 (JIS C 0508) SIL 3. Varnostni PLK QS Safety omogoča priključitev na stikalo za zaustavitev v sili, svetlobno zaveso itd., za izklop (varnostni IZKLOP izhoda) električnega napajanja iz nevarnih virov (robotov itd.) v skladu z uporabniškimi programi. Delovanje naprav (robotov, tekočih trakov itd.) krmilijo standardni programirljivi krmilniki. Glavna prednost varnostnega programirljivega krmilnika QS Safety je, da ga je mogoče uporabiti v porazdeljenih sistemih, namesto da bi ti morali biti centralizirani; to zmanjšuje ožičenje in z njim povezane stroške ter vzdrževanje.

Mitsubishijev varnostni relejni modul je primeren za varnostno krmiljenje manjših aplikacij, omogoča pa tudi vgradnjo v večje varnostne sisteme. Preprost varnostni tokokrog je mogoče konfigurirati le z ožičenjem, brez potrebe po programiranju ali zapletenih nastavitvah parametrov.

Sistem varnostnega krmiljenja lahko enostavno dodamo k programirljivemu krmilniku serije Q z namestitvijo varnostnega relejnega modula na osnovno enoto serije Q ali s povezavo prek omrežja CC-Link. To pomeni, da lahko programirljiv krmilnik neposredno spremlja stanje delovanja/napak varnostnega relejnega modula ter zagotavlja vizualizacijo varnostnih sistemov za enostavno spremljanje in preverjanje.

Kompakten WS varnostni krmilnik ustreza varnostnima standardoma ISO13849-1 PLe in IEC61508 SIL3. Namenjen je uporabi v samostoječih strojih ali sistemih. Njegove V/I točke je mogoče razširiti do 144 vozlišč, kar omogoča razvoj dokaj obsežnih in naprednih varnostnih sistemov oziroma razširitev obstoječih sistemov.

Vizualizacija

Spremljanje in vizualizacija sta ključnega pomena pri ugotavljanju, kdaj so se aktivirali varnostni sistemi na kritičnih območjih stroja. Tovrstni podatki so lahko v pomoč upravljavcem naprav in obrata pri sinhronizaciji proizvodnje znotraj celotnega obrata. Enote GOT/HMI in MAPS zagotavljajo vizualizacijo in spremljanje procesov, povezanih z varnostjo v aplikacijah.

Vmesniki med človekom in strojem (enote HMI) predstavljajo sodoben način za spremljanje in nadzor stroja, obrata ali sistema ter so idealni za uporabo v varnostnih sistemih. Signale sprejemajo iz senzorjev, ki so nameščeni po vsem stroju, in jih nato obdelajo ter v obliki preprostih diagramov ali podatkov predstavijo na barvnem zaslonu na dotik. Možno jih je vključiti v varnostne sisteme, da zagotovijo jasna in jedrnata poročila o stanju varnosti. Enote GOT in HMI Mitsubishi Electric združujejo najboljše glede zmogljivosti, grafike in funkcionalnosti v izjemno kompaktnem in robustnem ohišju. Paleta zajema enote z zasloni od 3,7" do 15" in vključuje modele za panelno vgradnjo in za obešanje.

Mitsubishi Adroit Process Suite (MAPS) je uporabniku prijazno, na čarovniku temelječe orodje, ki samodejno generira PLK, SCADA in druge projekte, s čimer prihrani čas in trud v fazah razvoja in konfiguracije. Lahko se uporablja za razvoj sistemov, ki lahko spremljajo kritične varnostne informacije v obratu.

Pogonska tehnika in robotika

Pogonska tehnika

Frekvenčni pretvorniki ali pogoni z variabilno frekvenco (VFD) se uporabljajo za regulacijo hitrosti/navora ali položaja elektromotorjev. Široka paleta frekvenčnih pretvornikov Mitsubishi Electric ponuja rešitve za vse vrste uporabe, od nizko do visoko zahtevnih, z integrirano funkcijo Safe Torque Off (STO), ki je vključena kot standard (EN ISO 13849-1 PLd/kat.3 ali EN 61508, EN61800-5-2 SIL2).

Serija FR-A800 celo podpira funkcionalnosti, kot so SS1, SS2, SLS in SOS pri PLe ter SIL3, ki se zahteva pri visoko zahtevnih strojih. Povezava z VFD prek omrežja je mogoča z uporabo komunikacijske funkcije CC-Link IE Safety ali PROFIsafe.

Frekvenčni pretvorniki serije FR-E700-SC za varnostno zaustavitev in serije FR-E700-NC za komunikacijo prek omrežja CC-Link so skladni z varnostno funkcijo STO (Safe Torque Off). Lahko jih neposredno povežemo z varnostnimi programirljivimi krmilniki, varnostnimi relejnimi moduli in strojnimi varnostnimi stikali za zasilni izklop izhodov ter so združljivi z varnostnimi standardi EN ISO 13849-1 kategorija 3/PLd, EN 62061/IEC61508 SIL2 in evropskimi direktivami ES.

Servo sistemi

Servo sistemi nudijo neprekosljivo zmogljivost in sposobnost krmiljenja motorjev. Zagotavljajo natančnost gibanja pri neverjetnih hitrostih ter vključujejo integrirane varnostne funkcije, kot so Safe Torque Off (STO) v skladu z IEC/EN 61800-5-2:2007. V kombinaciji z varnostno funkcijsko enoto je mogoče ojačevalnik razširiti z dodatnimi varnostnimi funkcijami, skladnimi s standardom EN 61800-5-2, kot so Safe Stop 1 (SS1), Safe Brake Control (SBC), Safe Limited Speed (SLS) in Safe Speed Monitor (SSM). Te varnostne funkcije je mogoče aktivirati z varno komunikacijo prek omrežja SSCNETIII/H.

Robotika

Roboti Mitsubishi Electric ponujajo vodilno tehnologijo v svojem razredu, kar velja tako za modele SCARA kot sisteme z gibljivo roko. Roboti so skladni z najnovejšim standardom ISO-10218-1 (2011) za robote in robotske naprave ter izpolnjujejo zahteve za PLd standarda ISO13849-1 kategorija 3.

Naprave in komponente

Omrežja

CC-Link Safety je odprto komunikacijsko omrežje, ki je primerno za varnostne aplikacije, saj zagotavlja zanesljiv prenos podatkov. Omrežje je skladno s standardi IEC61508 SIL3 in EN954-1/ISO13849-1 kategorija 4 ter je združljivo z drugimi proizvodi CC-Link. CC-Link Safety lahko zazna komunikacijske napake, kot so nepričakovane zakasnitve pri komunikaciji ali napačni podatki, ki lahko povzročijo nepravilno delovanje sistema za zaustavitev v sili. Ta varnostna funkcija omogoča hitro povrnitev strojev v varno stanje ob morebitni zaznavi komunikacijske napake.

Senzorji

Mitsubishi Electric se ponaša z najboljšo strategijo v svojem razredu, kar zadeva varnostne senzorje, saj uporabnikom omogoča, da izberejo proizvode, ki lahko optimizirajo njihovo aplikacijo. Od izbire naprav za zasilno zaustavitev do svetlobnih zaves Mitsubishi Electric ponuja vmesnike, ki omogočajo povezljivost s široko paleto varnostnih senzorjev.