MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovenia

Za vaš projekt vam nudimo našo napredno tehnologijo in izkušnje

Rešitve za energetsko industrijo

Zahteve po večji prilagodljivosti, učinkovitosti in predvidljivosti občutno vplivajo na energetsko industrijo. Obenem pa mora sektor zmanjšati izpade, izpolniti vse stroge zakonodajne pogoje in vključiti večje ravni energije iz obnovljivih virov.

Učinkovit nadzor in avtomatizacija sta ključ do obravnavanja teh in drugih izzivov v energetski industriji, zato Mitsubishi Electric ponuja celovite rešitve za celotno industrijo, od SN in NN električnih sistemov na ravni komponent do nadzornih sistemov celotne elektrarne.

Kot je bilo dokazano v objektih za proizvodnjo električne energije po vsem svetu, je Mitsubishi Electric sposoben zadovoljiti potrebe lastnikov obratov, izvajalcev vzdrževalnih del ali dobaviteljev EPC (inženiring, javna naročila in konstrukcije) za nove elektrarne.

Nadzor elektrarn (DCS)

Mitsubishi Electric ima obsežno strokovno znanje na področju porazdeljenih krmilnih sistemov (DCS), temelječe na krmilni platformi za nadzor elektrarn, ki se razteza od instrumentov za terenske meritve, prek SN in NN stikalnih naprav do ravni avtomatizacije, sistemov za vodenje procesov in ravni podjetij, zgrajenih na temelju robustnih in zanesljivih omrežnih sistemov.

Mitsubishi Electric ponuja namensko DCS rešitev za energetsko industrijo, ki zagotavlja najvišjo raven razpoložljivosti in izpolnjuje zahteve glede razširljivosti ter prilagodljivosti.

Rešitev PMSX®pro, ki je idealna za uporabo v manjših regionalnih elektrarnah ali elektrarnah na obnovljive vire, temelji na tržno vodilnem strokovnem znanju družbe Mitsubishi Electric ter izkušnjah s sistemi PLK in DCS.

 • Rešitev, ki zagotavlja visoko razpoložljivost in odpornost na napake
 • Enostavna uporaba z intuitivnim upravljanjem
 • Preprosto vzdrževanje
 • Sprotno načrtovanje
 • Sprotna razširljivost brez motečega delovanja
 • Knjižnica funkcijskih blokov za načrtovanje

Storitve Mitsubishi Electric segajo od ponudbe komponent in programske opreme do namestitve in izdelave kabelskih napeljav, dokumentacije, gradnje in popolnega projektnega vodenja.

Krmiljenje in zaščita turbin

Za upravljavce parnih turbin je Mitsubishi Electric razvil krmilni sistem Turbiset, ki zagotavlja preprosto nadgradnjo za turbine, ki so morda v uporabi že desetletje ali več in katerih pričakovana življenjska doba je približno 15 do 20 let.

Parne turbine sodijo med opremo, ki je ključnega pomena, zato morajo biti optimalno krmiljene, da bi lahko iz pare pridobili maksimalno energijo. Poleg tega morajo biti strogo zaščitene, da se ohranijo zanesljivost, varnost in neprekinjeno delovanje 24 ur na dan, 7 dni v tednu.

Rešitev za krmiljenje in zaščito parnih turbin Turbiset ponuja odgovor na vse te zahteve. Zgrajena na temelju Mitsubishijeve tržno vodilne PLK in HMI strojne opreme z nadgradnjami obstoječih programov za uporabo PLK, lahko tipična konfiguracija krmilnega sistema Turbiset vključuje:

 • Krmilnik za nadzor pare
 • Krmilnik za nadzor parnega tlaka za postopek ekstrakcije
 • Krmilnik za nadzor povratnega tlaka
 • Omejevalni krmilnik
 • Temperaturne krmilnike
 • Zaščito turbine
 • Simulacijo procesa turbine
 • Aplikacijo HMI

Sistem Turbiset ni odvisen od originalnega proizvajalca turbine ter zagotavlja preprosto in učinkovito nadgradnjo. Mitsubishi Electric lahko zagotovi kompletno strojno opremo, ki vključuje krmilne diagrame, pretvorjene programe za uporabo PLK, programske diagrame, okolje za simulacijo procesa turbine, lokalno aplikacijo HMI, diagrame ožičenja in gradivo za usposabljanje. Na kateri koli točki življenjske dobe turbine lahko upravljavec posodobi krmilni sistem, da bo v skladu s trenutnimi standardi, s čimer zagotovi večjo učinkovitost in zanesljivost.

Električna infrastruktura elektrarne

Mitsubishi Electric združuje celoten nabor tehnologij za električno infrastrukturo elektrarn z zmogljivostmi za popolno načrtovanje in projektiranje, vodenje projektov, montažo in zagon. Tako lahko Mitsubishi Electric ponudi rešitev na ključ za izvedbo sistemske integracije električne infrastrukture elektrarne.

 • Načrtovanje in projektiranje
 • Projektno vodenje
 • Montaža in zagon
 • Popolna rešitev za zaščito
 • SN in NN stikalna oprema
 • MCC-ji in transformatorji

S preizkušenimi rešitvami za električno infrastrukturo v elektrarnah po svetu je Mitsubishi Electric zanesljiv dobavitelj učinkovite, zanesljive, varne in stroškovno učinkovite montaže.

Pametna elektrika

Upravljavci vse pogosteje stremijo k uravnoteženju različnih sredstev z uporabo različnih virov energije – od konvencionalnih fosilnih goriv do obnovljivih virov energije – v vseh glavnih elektrarnah in transformatorskih postajah, zaradi česar zahtevajo vse bolj inteligentne strategije za upravljanje z energijo. Potreben je daljinski nadzor, krmiljenje in upravljanje fotovoltaičnih, vetrnih, hidro, fosilnih in hibridnih elektrarn ter transformatorskih postaj z večjo preglednostjo v nadzorni sobi.

Mitsubishi Electric ponuja rešitve, ki segajo od terenske pa vse do nadzorne ravni in vključujejo tehnologiji DCS in SCADA za zagotavljanje čim bolj učinkovitih platform za upravljanje elektrarne, ki vključujejo:

 • Virtualno krmiljenje elektrarne
 • Hibridno krmiljenje elektrarne
 • Daljinsko spremljanje in nadzor obnovljivih in konvencionalnih sredstev za proizvodnjo električne energije

Poleg tega, da upravljavcem zagotavlja možnost integracije in uravnoteženja vrste različnih virov električne energije, Mitsubishi Electric združuje orodja, kot sta PMSX®pro DCS in programska oprema za upravljanje življenjskega cikla Mitsubishi Adroit Process Suite (MAPS), z drugimi srednjenapetostnimi in krmilnimi tehnologijami, s čimer posamezne vire električne energije povezuje v virtualno elektrarno.

Z obravnavanjem vpliva uvedbe obnovljivih virov, staranja velikih elektrarn ter nestabilnosti cen nafte in plina virtualne in hibridne elektrarne zagotavljajo učinkovit sistem za uravnoteženje številnih spremenljivk, da bi dosegli na splošno bolj predvidljiv, gospodaren in zanesljiv sistem napajanja, s hitrejšim in bolj prilagodljivim odzivom na nihanja v dostopnosti različnih virov energije z najnižjimi možnimi stroški.

Zanesljivo krmiljenje

Spremljanje, upravljanje in nadzor obratov za proizvodnjo električne energije se izvaja prek porazdeljenega krmilnega sistema (DCS). Posledično je razpoložljivost sistema neposredno povezana s splošno razpoložljivostjo obrata. Zato mora biti sistem vodenja procesov zasnovan, sestavljen in konfiguriran na način, ki izpolnjuje visoke zahteve glede razpoložljivosti, razširljivosti in prilagodljivosti. Mitsubishijevi rešitvi PMSX®pro in PMSX®micro sta bili razviti za izpolnitev teh zahtev.