Krmiljenje in vizualizacija

Krmiljenje in vizualizacija

Krmiljenje

Varnostni programirljiv krmilnik QS Safety je zasnovan za varnostno krmiljenje v skladu z mednarodnimi varnostnimi standardi EN954-1 kategorija 4, ISO13849-1 PLe in IEC61508 (JIS C 0508) SIL 3. Varnostni PLK QS Safety omogoča priključitev na stikalo za zaustavitev v sili, svetlobno zaveso itd., za izklop (varnostni IZKLOP izhoda) električnega napajanja iz nevarnih virov (robotov itd.) v skladu z uporabniškimi programi. Delovanje naprav (robotov, tekočih trakov itd.) krmilijo standardni programirljivi krmilniki. Glavna prednost varnostnega programirljivega krmilnika QS Safety je, da ga je mogoče uporabiti v porazdeljenih sistemih, namesto da bi ti morali biti centralizirani; to zmanjšuje ožičenje in z njim povezane stroške ter vzdrževanje.

Mitsubishijev varnostni relejni modul je primeren za varnostno krmiljenje manjših aplikacij, omogoča pa tudi vgradnjo v večje varnostne sisteme. Preprost varnostni tokokrog je mogoče konfigurirati le z ožičenjem, brez potrebe po programiranju ali zapletenih nastavitvah parametrov.

Sistem varnostnega krmiljenja lahko enostavno dodamo k programirljivemu krmilniku serije Q z namestitvijo varnostnega relejnega modula na osnovno enoto serije Q ali s povezavo prek omrežja CC-Link. To pomeni, da lahko programirljiv krmilnik neposredno spremlja stanje delovanja/napak varnostnega relejnega modula ter zagotavlja vizualizacijo varnostnih sistemov za enostavno spremljanje in preverjanje.

Kompakten WS varnostni krmilnik ustreza varnostnima standardoma ISO13849-1 PLe in IEC61508 SIL3. Namenjen je uporabi v samostoječih strojih ali sistemih. Njegove V/I točke je mogoče razširiti do 144 vozlišč, kar omogoča razvoj dokaj obsežnih in naprednih varnostnih sistemov oziroma razširitev obstoječih sistemov.

Vizualizacija

Spremljanje in vizualizacija sta ključnega pomena pri ugotavljanju, kdaj so se aktivirali varnostni sistemi na kritičnih območjih stroja. Tovrstni podatki so lahko v pomoč upravljavcem naprav in obrata pri sinhronizaciji proizvodnje znotraj celotnega obrata. Enote GOT/HMI in MAPS zagotavljajo vizualizacijo in spremljanje procesov, povezanih z varnostjo v aplikacijah.

Vmesniki med človekom in strojem (enote HMI) predstavljajo sodoben način za spremljanje in nadzor stroja, obrata ali sistema ter so idealni za uporabo v varnostnih sistemih. Signale sprejemajo iz senzorjev, ki so nameščeni po vsem stroju, in jih nato obdelajo ter v obliki preprostih diagramov ali podatkov predstavijo na barvnem zaslonu na dotik. Možno jih je vključiti v varnostne sisteme, da zagotovijo jasna in jedrnata poročila o stanju varnosti. Enote GOT in HMI Mitsubishi Electric združujejo najboljše glede zmogljivosti, grafike in funkcionalnosti v izjemno kompaktnem in robustnem ohišju. Paleta zajema enote z zasloni od 3,7" do 15" in vključuje modele za panelno vgradnjo in za obešanje.

Mitsubishi Adroit Process Suite (MAPS) je uporabniku prijazno, na čarovniku temelječe orodje, ki samodejno generira PLK, SCADA in druge projekte, s čimer prihrani čas in trud v fazah razvoja in konfiguracije. Lahko se uporablja za razvoj sistemov, ki lahko spremljajo kritične varnostne informacije v obratu.