Podatkovni modul

Ti moduli omogočajo izmenjavo podatkov z gostiteljskim krmilnim sistemom. Gre za bogat nabor modulov, ki povečuje učinkovitost proizvodnje z zbiranjem in kontroliranjem različnih proizvodnih podatkov.
Ta modul omogoča realnočasovno povezavo med podatki iz proizvodne hale in dragocenimi podatki iz poslovnih sistemov.
Zadovoljite potrebe po sledljivosti in odkrijte zmogljivo orodje za odpravljanje težav.
Ta modul za spletni strežnik omogoča daljinski nadzor in upravljanje PLK-ja prek interneta ali intraneta.
Vmesniški moduli za Ethernet so na voljo v različnih modelih, ki ustrezajo potrebam sistemskih in partnerskih naprav.
Različni serijski komunikacijski moduli omogočajo zbiranje, spreminjanje, spremljanje in nadzor PLK-jev ter podatkov iz naprav drugih proizvajalcev.
Povpraševanja
Guided Operator Solutions
a lean strategy in human mistake prevention