MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovenia
GX IEC Developer uporabnikom, ki želijo sprejeti metodo programiranja po standardu IEC61131-3, že dolgo ponuja priljubljeno programsko okolje za programiranje PLK-jev.

Zmogljiva integrirana programska orodja

GX IEC Developer je več kot le zmogljiv paket za IEC 1131.3 programiranje in dokumentacijo. Podpira namreč celotno izvedbo MELSEC PLK sistema, od začetnega načrtovanja projekta pa vse do vsakodnevnih operacij. Širok nabor naprednih funkcij, s katerimi razpolaga, pa vam bo v veliko pomoč pri zniževanju stroškov in povečanju produktivnosti.

Sofisticirana programska arhitektura vsebuje mnogo novih, uporabniku prijaznih funkcij, vključno s strukturiranim programiranjem in podporo za funkcijske knjižnice.

Strukturirana »Top-down« programska arhitektura

Med fazo načrtovanja vam bodo strukturirana orodja programske opreme GX IEC Developer v pomoč pri učinkovitem organiziranju vašega projekta, zlasti z uporabo intuitivnih grafičnih orodij, ki služijo za identifikacijo in prikazovanje nalog, funkcijskih enot, odvisnosti, postopkov in aplikacijskih struktur. To orodje vam močno poenostavi delo, polega tega pa tudi bistveno zniža frekvenco pojavljanja napak v poznejših projektnih fazah.

Prilagodljiva izvedba

V fazi načrtovanja lahko izbirate med različnimi programskimi jeziki, ki se najbolj podajajo strukturi vašega projekta.

Največkrat uporabljene funkcije lahko programirate v funkcijske bloke in jih nato uredite v knjižnice. To vam omogoča uporabo preizkušenih in zanesljivih programskih kod, za katere veste, da jim lahko zaupate. Vsa vaša dragocena strokovna znanja pa lahko tudi zaščitite z geslom.

Preprosta konfiguracija krmilnih komponent

Tabele z interaktivnimi dialogi in grafično podporo omogočajo hitro ter učinkovito konfiguracijo krmilnih komponent. Ta zmogljiva podpora je na razpolago tako za standardne kot posebne funkcijske module ter za CPU enote krmilnikov. Tako vam sedaj za konfiguracijo sistema ni več potrebno ustvarjati aplikacijskih programov.

Konfiguracija strojne opreme in omrežja

Zmogljiva orodja za preizkušanje in razhroščevanje vam podajajo informacije o trenutnem stanju krmilnikov in omrežja, na katerega so povezani. Omrežne funkcije, kot so prikaz statusa in napak, oddaljene SET/RST funkcije za krmilnike in periferne enote, »Live list«, čas cikla, stanje povezave in druge funkcije, vam omogočajo hitro zaznavo in odpravo napak, vaše omrežje ter strojna oprema pa bosta z njihovo pomočjo pripravljena na delovanje v rekordno kratkem času.

Zagon aplikacijskega programa

GX IEC Developer vsebuje vse potrebno za čim hitrejšo postavitev, konfiguracijo in zagon vaše aplikacije, vključno z obširnimi funkcijami za nalinijsko programiranje, hitrimi in informativnimi nadzornimi prikazi, možnostjo upravljanja z vrednostmi naprav prek grafičnega urejevalnika, ročnim in avtomatskim načinom izvajanja v IL programskem jeziku, prikazovanjem vrednosti upravljanih naprav v EDM (Entry Data Monitor) in veliko drugimi funkcijami.

Običajno delovanje

Tudi med običajno, vsakodnevno uporabo lahko uporabljate GX IEC Developer za prikazovanje pomembnih statusnih informacij sistema. To lahko storite tako v samostojnem načinu kot prek kateregakoli drugega programa v nadzorni sobi.

Namestitev in vzdrževanje

Zahvaljujoč »Top-down« programski arhitekturi, strukturiranemu programiranju, obširni tiskani dokumentaciji in podpori za uporabniškodoločljivo funkcijo pomoči pri izdelavi funkcijskih blokov, bo vaša učna krivulja bistveno krajša. Informacije, ki so potrebne za namestitev in vzdrževanje, lahko hitro in učinkovito razširite med upravljavci z minimalnimi stroški usposabljanja.

Ključne lastnosti vključujejo:

 • Zmogljivo »Top-down« razvojno okolje .
 • Popoln pregled nad PLK projekti in viri
 • Primeren za obširne in kompleksne projekte
 • Ena programska oprema za modularne in kompaktne PLK-je (Q/A in FX serije)
 • Razvoj prilagodljivih programov
 • Izboljšana programska dokumentacija za lažje razumevanje
 • Visokotehnološka PC programska oprema, skladna z IEC 1131.3
 • Programiranje v jezikih FBD, AWL, KOP, AS in STC
 • Zmogljiva simulacijska funkcija brez povezave (offline)
 • Nalinijska modifikacija programov
 • Funkcijski bloki (FB, FC)
 • Knjižnice, minimalni zastoji