MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovenia
Ta programska oprema za programiranje PLK sekvenc uporablja programske vire, ustvarjene s programsko opremo GX Developer, z namenom doseči udobnejšo raven delovanja.

Programska oprema, ki ponuja številne možnosti

Programsko opremo GX Works sestavljajo številne različne komponente, ki pomagajo poenostaviti ustvarjanje projektov in vzdrževalne naloge. Poleg tega vključuje konzolo za oblikovanje sistema, ki omogoča ustvarjanje projektov v fazi pregleda sistema. Za nadaljnjo poenostavitev programiranja podpira tudi glavne programske jezike ter omogoča skupno rabo njihovih oznak (spremenljivk). Vključene so tudi različne funkcije za razhroščevanje in vzdrževanje.

Načrtovanje življenjskega cikla projektov

Različne funkcije so združene v celovito načrtovalno okolje, ki omogoča enostavnejše ustvarjanje projektov skozi celoten proces načrtovanja, s čimer zagotavlja doslednost na vsakem koraku.

Oblikovanje celotnega sistema

  • Enostavna konfiguracija sistema s knjižnico delov
  • Neposredno zapisovanje parametrov v modul
  • Integrirana nastavitev modula Simple Motion

Številni programski jeziki

  • V skladu z IEC 61131-3
  • Podpora glavnim programskim jezikom
  • Doslednost med različnimi programskimi zavihki

Enostavno razhroščevanje

  • Različni načini spletnega spremljanja
  • Strojni simulator (emulator)
  • Beleženje podatkov