MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovenia
Compatible with various networks! Offering a variety of network interface modules!!
Krmilno omrežje za priključitev proizvodnih naprav na visoki ravni.
MODBUS modul omogoča povezavo z napravami, združljivimi z omrežjem MODBUS, kot so temperaturni regulatorji in merilni instrumenti.
Vmesniški modul za omrežje PROFIBUS.
Vmesniški modul za omrežje DeviceNet.
Različni serijski komunikacijski moduli omogočajo zbiranje, spreminjanje, spremljanje in nadzor PLK-jev ter podatkov iz naprav drugih proizvajalcev.
Vmesniški modul, ki omogoča priključitev na omrežje FL-net.
Vmesniški modul, ki zagotavlja povezljivost z omrežji AS-i.